El Museu del Taulell ‘Manolo Safont’ de Onda recibe los Alfa de Oro 2019